SilenTech

SilenTech

Design & Contractor

Slide background

เกี่ยวกับเรา

     Silentech Company บริษัทในเครือ L’Aquatech Group ที่มากด้วยประสบการณ์การนำเข้าและจำหน่าย ผลิตภัณฑ์วัสดุก่อสร้างพิเศษมากว่า 27 ปี โดย Silentech เติบโตมาจาก การนำเข้าและติดตั้งผลิตภัณฑ์ในกลุ่มป้องกันเสียง มาตรฐานระดับสากล เป็นที่รู้จักและยอบรับเป็นอย่างดี ในแวดวงนักออกแบบระบบ อคูสติกส์
     ในปี พ.ศ. 2554 Silentech เปิดตัวในส่วนงานราชการเป็นงานแรก โดยเป็นงานปรับปรุง ห้องจัดเลี้ยงหมายเลข 221 และห้องประชุมหมายเลข 241 ภายในกองบัญชาการกองทัพบก ซึ่งผลงาน โดดเด่น และมีความทันสมัย ทั้งรูปแบบของห้องและระบบแสง สี เสียง ซึ่งสร้างสรรค์ได้อย่างลงตัว จึงเป็นที่ไว้วางใจของหน่วยงานราชการ นับตั้งแต่นั้นเป็นต้นมา

พันธะกิจ

"วางใจ" ผู้รับเหมาก่อสร้างมืออาชีพ เพราะเรา "ใส่ใจ" ในรายละเอียด เน้นที่คุณภาพของผลงานและ "ความพึงพอใจ" ของลูกค้าเป็นสำคัญ ในราคาที่คุ้มค่า

ผลงานของเรา

ตึกภักดีบดินทร์
ทำเนียบรัฐบาล

เพื่อใช้เป็นสถานที่จัดประชุม รับรองบุคคลสำคัญทั้งใน และต่างประเทศของรัฐบาล

งบประมาณ 137,000,000 บาท

อาคารกองบัญชาการ
กรมดุริยางค์ทหารบก

อาคารกองบัญชาการกรมดุริยางค์ทหารบก
ถูกสร้างขึ้นเพื่อทดแทนอาคารกองบัญชาการหลังเดิม เนื่องจากอาคารเดิมมีขนาดพื้นที่ใช้สอยไม่เพียงพอต่อกำลังพลที่เพิ่มมากขึ้นและตัวอาคารเดิมมีการใช้งานมานาน

งบประมาณ 118,000,000 บาท

โรงแรมกรีนเลครีสอร์ทเชียงใหม่

โครงการปรับปรุงสถานพักฟื้นและพักผ่อนกองทัพบกลานนา หรือ
โรงแรมกรีนเลครีสอร์ท เชียงใหม่

งบประมาณ 95,000,000 บาท

บริการของเรา

ออกแบบ

บริการสำรวจหน้างานจริงโดยเจ้าหน้าที่ผู้เชี่ยวชาญเพื่อออกแบบและประเมินงบประมาณในการก่อสร้าง โดยคำนึงถึงความต้องการของลูกค้าและอยู่บนพื้นฐานของความถูกต้องตามหลักวิชาชีพ

ก่อสร้าง

เราเข้มงวดเรื่องความปลอดภัยและความถูกต้องเป็นหลัก ทั้งนี้ก็เพื่อรับประกันคุณภาพของผลงานแต่ละโครงการที่ได้รับความไว้วางใจ ควบคุมงานด้วยวิศวกรที่มากด้วยประสบการที่รับรองโดยสภาวิศวกร

บริการหลังการขาย

หลังจากการส่งมอบงานทั้งหมดแล้ว ความสัมพันธ์ระหว่างเรากับลูกค้ามิได้สิ้นสุดลง เรายินดีที่จะมอบประกันคุณภาพผลงาน ซึ่งเป็นสิ่งที่การันตีถึงความจริงใจที่เกิดขึ้นหลังการขาย

ติดต่อเรา

49/7 หมู่ 9 ถ.กาญจนาภิเษก ต.บางม่วง อ.บางใหญ่ นนทบุรี 11140
Emai : Info@silentech.co.th
Tel : 024437300
Fax : 024437320