โรงแรมกรีนเลครีสอร์ท เชียงใหม่

รายละเอียด:

วัตถุประสงค์ เพื่อให้ห้องพักมีความทันสมัยมากยิ่งขึ้นและมีศักยภาพในการรองรับแขกคนสำคัญ โดยการปรับปรุงครั้งนี้ยังได้สร้างห้องครัวหลังใหม่ที่มีมาตรฐานมากขึ้นกว่าห้องครัวหลังเดิม 

สถานที่ โรงแรมกรีนเลครีสอร์ท จังหวัดเชียงใหม่

รูปแบบและพื้นที่ใช้สอย ปรับปรุงห้องพักภายในอาคารที่พัก 3 ชั้น จำนวน 2 อาคาร (79 ห้อง) ตกแต่งห้องห้องอาหารและห้องจัดเลี้ยง ก่อสร้างห้องครัวใหม่ 1 หลังพร้อมติดตั้งอุปกรณ์ภายในห้องครัว

งบประมาณ 95,000,000 บาท