โครงการ ปรับปรุงอาคารเก็บวัสดุอุปกรณ์โรงเรียนช่างการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เป็นห้องเรียน

รายละเอียด:

วัตถุประสงค์ ปรับปรุงคลังเก็บอุปกรณ์ เพื่อใช้เป็นห้องเรียนสำหรับช่างการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
สถานที่ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค สำนักงานใหญ่กรุงเทพมหานคร