โครงการ งานก่อสร้างสนามเทนนิสและอาคารเอนกค์สวัสดิการพร้อมอัฒจันทร์ กรมสรรพาวุธทหารบก

รายละเอียด:

วัตถุประสงค์ เพื่อรองรับการย้ายหน่วยของ กรมทหารราบที่ 112 กองพลทหารราบที่
สถานที่ กรมสรรพาวุธทหารบกกรุงเทพมหานคร