โครงการ ก่อสร้าง กองร้อยทหารยานเกาะเบาที่ 1 กองพันทหารราบที่ 1 กรมทหารราบที่ 112

รายละเอียด:

วัตถุประสงค์ เพื่อรองรับการย้ายหน่วยของ กรมทหารราบที่ 112 กองพลทหารราบที่ 112
สถานที่  กองบัญชาการช่วยรบที่ ค่ายพนัสบดีศรีอุทัย จังหวัด ชลบุรี