โครงการ ก่อสร้างอาคารพักอาศัย กรมทหารม้าที่ 1 รักษาพระองค์

รายละเอียด:

วัตถุประสงค์  เพื่อรองรับโครงการก่อสร้างสะพานข้ามแม่น้ำเจ้าพระยาบริเวณแยกเกียกกาย ซึ่งกระทบกับที่พักอาศัยของหน่วย
สถานที่ ถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร