โครงการ กองร้อยกองบังคับการ กองพันทหารราบที่ 3 กรมทหารราบที่ 112

รายละเอียด:

วัตถุประสงค์ เพื่อรองรับการย้ายหน่วยของ กรมทหารราบที่ 112 กองพลทหารราบที่ 11

สถานที่ กองบัญชาการช่วยรบที่ 1 ค่ายพนัสบดีศรีอุทัย จังหวัด ชลบุรี