โครงการปรับปรุงตึกสันติไมตรี

รายละเอียด:

วัตถุประสงค์ ตึกสันติไมตรี ก็เพื่อใช้ในงานราชการอเนกประสงค์ เช่น งานเลี้ยงรับรองแขกต่างประเทศที่สำคัญ พิธีมอบเครื่องราชอิสริยาภรณ์ พิธีมอบรางวัล เป็นสถานที่ประชุมและจัดสัมมนา รวมทั้งเป็นสถานที่รับแขกภายในประเทศ จำนวนมากที่ขอเข้าพบ เช่น นักเรียน นักศึกษา ข้าราชการ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และกลุ่มบุคคลอื่น

สถานที่ ตึกสันติไมตรี

รูปแบบและพื้นที่ใช้สอย ตึกสันติไมตรี ตั้งอยู่ด้านทิศเหนือของตึกไทยคู่ฟ้า หันหน้าไปทางทิศตะวันออกและอยู่ในแนวเดียวกับตึกไทยคู่ฟ้าเป็นตึกชั้นเดียวยกพื้นสูงประมาณ ๑ เมตร มี ๒ หลังคู่ขนานกันไปทางด้านหลัง มีลานสนามหญ้าสี่เหลี่ยมและน้ำพุระหว่างสองตึก มีระเบียงรอบเดินถึงกันได้ สร้างขึ้น เมื่อ พ.ศ. ๒๔๙๗ สมัย จอมพล ป. -พิบูลสงคราม เป็นนายกรัฐมนตรี สถาปนิก คือ ม.ล.ปุ่ม มาลากุล ณ อยุธยา ลักษณะสถาปัตยกรรมและศิลปะการตกแต่งเลียนแบบตึกไทยคู่ฟ้า ตึกหลังนี้แบ่งเป็นห้องรับรองใหญ่ ๑ ห้อง ห้องรับรองเล็ก ๑ ห้อง ห้องพักรอของนักแสดงละนักดนตรี ๑ ห้อง และห้องควบคุมแสงเสียงหลังเวที

งบประมาณ 35,320,000 บาท