โครงการ ก่อสร้างกองบังคับการ กองพันทหารราบที่ 2 กรมทหารราบที่ 112

รายละเอียด:

วัตถุประสงค์ เพื่อรองรับการย้ายหน่วยของ กรมทหารราบที่ 112 กองพลทหารราบที่ 11 

สถานที่ กองบัญชาการช่วยรบที่ 1 ค่ายพนัสบดีศรีอุทัย จังหวัด ชลบุรี