อาคารมูลนิธิ
พลเอกเปรม ติลาสูลานนท์

รายละเอียด:

วัตถุประสงค์ เพื่อให้ภายในของอาคารสวยงาม มีพื้นที่ใช้สอยครบถ้วนโดยประกอบไปด้วยห้องเกียรติยศ ห้องสมุดดนตรี ห้องประชุม ห้องรับรอง และชั้น 2 ซึ่งใช้เป็นห้องแสดงดนตรี

สถานที่ กรมดุริยางค์ทหารบก ถนนวิภาวดีรังสิต กรุงเทพฯ

รูปแบบและพื้นที่ใช้สอย ตัวอาคารเป็นอาคาร 2 ชั้น ซึ่งการตกแต่งชั้นที่ 1 จะแบ่งออกเป็น 4 ห้องหลักๆได้แก่ห้องเกียรติยศ ห้องสมุดดนตรี ห้องประชุม ห้องรับรอง ส่วนชั้นที่ 2 เป็นห้องสำหรับแสดงดนตรี ห้องนี้ถูกออกแบบให้เน้นเรื่องของระบบเสียงเป็นพิเศษ โดยติดตั้งระบบอคูสติก (Acoustics) ทั้งผนังและฝ้า ซึ่งผลของการทดสอบหลังติดตั้งนั้นออกมาได้มาตรฐานและลงตัวในด้านของความสวยงามอีกด้วย

งบประมาณ 27,800,000 บาท