สำนักงานวิจัยและพัฒนาการทางทหารกองทัพบก (สวพ.) แห่งใหม่

อาคาร สำนักงานวิจัยและพัฒนาการทางทหารกองทัพบก (สวพ.) แห่งใหม่ ถูกปรับปรุงจากอาคารเดิมของกองการกีฬาทหาร สำนักสวัสดิการทหาร โดยการปรับปรุงตัวอาคาร เน้นในเรื่องของความสง่างามทั้งภายนอกและภายใน

รายละเอียด:

วัตถุประสงค์ เพื่อใช้เป็นสำนักงานแห่งใหม่ทดแทนสำนักงานเดิมโดยปรับปรุงอาคารให้สง่างามทั้งภายในและภายนอกอาคาร

สถานที่ สำนักงานวิจัยและพัฒนาการทางทหารกองทัพบก (สวพ.) ถนนวิภาวดีรังสิต กรุงเทพมหานคร

รูปแบบและพื้นที่ใช้สอย ตัวอาคารเป็นอาคารเก่าสูง 4 ชั้น ประกอบด้วยส่วนสำนักงาน และห้องพิพิธภัณฑ์

งบประมาณ 39,000,000 บาท