อาคารกองบัญชาการ
กรมดุริยางค์ทหารบก

อาคารกองบัญชาการ กรมดุริยางค์ทหารบก ถูกสร้างขึ้นเพื่อทดแทนอาคารกองบัญชาการหลังเดิม เนื่องจากอาคารหลังเดิมมีขนาดพื้นที่ใช้สอยไม่เพียงพอต่อกำลังพลที่เพิ่มมากขึ้นและตัวอาคารเดิมมีการใช้งานมานาน ออกแบบโดยกรมยุทธโยธาทหารบก

รายละเอียด:

วัตถุประสงค์ เพื่อทดแทนอาคารกองบัญชาการหลังเดิม และเพิ่มห้องฝึกซ้อมดนตรีให้ทันสมัยสวยงาม โดยเพิ่มระบบผนังและฝ้าอคูสติกส์เพื่อให้ห้องฝึกซ้อมสามารถใช้งานได้เต็มประสิทธิภาพ

สถานที่ กรมดุริยางค์ทหารบก ถนนวิภาวดีรังสิต กรุงเทพมหานคร

รูปแบบและพื้นที่ใช้สอย ตัวอาคารสูง 3 ชั้น ประกอบไปด้วยส่วนสำนักงาน ห้องซ้อมดนตรี ห้องอัดเสียง ห้องอาหาร ห้องจัดเลี้ยง และห้องพิพิธภัณฑ์

งบประมาณ  118,000,000 บาท